fbpx

5 najčastejších chýb, ktoré robíme pri plávaní.

 In plávanie

ABY VÁM PLÁVANIE PRINÁŠALO PÔŽITOK A MALO PRIAZNIVÝ VPLYV NA VAŠE ZDRAVIE, DÔSLEDNÉ ZVLÁDNUTIE SPRÁVNEJ TECHNIKY JE KĽÚČOVÉ. PLÁVATE SPRÁVNE?

ZLÉ DÝCHANIE

Dýchanie je pre nás prirodzené a v bežnom živote mu nevenujeme príliš veľkú pozornosť. Nesprávne dýchanie pri plávaní však patrí medzi najčastejšie chyby rekreačných plavcov. Tento úkon je dôležité vykonávať vedome, v opačnom prípade vám môže nesprávna technika skôr uškodiť.

Základným pravidlom je dýchať tzv. „do vody“. Zaklonená hlava nad hladinou presiľuje ramená a škodí krčnej chrbtici. Zaklánaním hlavy sa tiež znižuje efektivita dýchania, kapacita pľúc sa nevyužíva na maximum a plavec sa skôr unaví.

NESPRÁVNA POLOHA TELA

Nesprávne dýchanie a zakláňanie či predklánanie hlavy má priamy vplyv na celkové držanie tela. Vaše telo by malo byť pri pávaní v horizontálnej, teda vodorovnej, polohe. Hlavu naťahujte smerom dopredu a predstavte si, akoby vás za ňu niekto ťahal. Takto zaistíte vzpriamené držanie tela, ktoré pozitívne ovplyvní celkové zvládnutie plaveckej techniky.

PRSIA: ZLÁ SYNCHRONIZÁCIA NÔH

Čo sa týka správnej techniky jednotlivých plaveckých štýlov, pri prsiach je potrebné dbať najmä na rovnomerný pohyb nôh. Medzi najčastejšie chyby patrí tzv. „krivý strih nohami“. V praxi to znamená, že plavec jednu nohu vykopáva skôr než druhú. Tento návyk sa dá odnaučiť len ťažko, nakoľko je zväčša zaužívaný už od plaveckých začiatkov. Nikdy však nie je neskoro na jeho odstránenie.

Medzi ďalšie chyby pri prsiarskom štýle patrí napríklad aj vyšplechovanie vody pri zábere rukami alebo roztiahnuté prsty. Niektorí plavci majú problém s príliš ďalekým doťahovaním paží až dozadu pozdĺž tela, prípadne vykonávajú záber zbytočne naširoko. Patria prsia medzi váš obľúbený štýl? Zistite, ako ich zaplávať čo najlepšie.

ZNAK: NEBICYKLUJTE!

Pri plávaní znaku na najčastejšie stretávame s nesprávnym pohybom nôh. Množstvo plavcov vo vode nohami „bicykluje“, čo je nesprávne. Predstavte si, že pri každom zábere vykopávate loptu, nohy majú byť natiahnuté a správať sa ako nožničky. Dbajte na to, aby ste mali sedaciu časť vo vodorovnej polohe so zvyškom tela a neprehýbajte sa.

Množstvo plavcov pri znaku vykonáva aj nesprávny pohyb paží. Nevykonávajte šikmé pohyby, paže by sa nemali za vašou hlavou vôbec stretnúť. Správny pohyb paží smeruje tesne popri uchu a následne vodorovne nahor. O tom, ako čo najlepšie zvládnuť techniku znaku sa dozviete tu.

KRAUL: NEÚPLNÝ ZÁBER RÚK

Najčastejšou chybou pri výkone kraulu býva nedotiahnutie záberu rúk. Plavci ich z vody vyťahujú skôr, než by mali. Paže sú podľa správnosti v zábere pokrčené, záber smeruje popri tele a následne sa ako prvý vynára lakeť. Hlavu je potrebné držať pod hladinou a nadychovať sa pravidelne do strany. Nohy sú opäť natiahnuté a vykonávajú rovnaký pohyb, ako pri znaku. Zistite o technike kraulu viac.

Našli ste sa v niektorých zo spomínaných bodov? Absolvovanie dodatočného plaveckého kurzu nie je žiadnou hanbou a množstvo ľudí sa naučí správne plávať až v dospelosti alebo seniorskom veku. Kontaktujte nás, ponuka kurzov je rozmanitá a všetky sú vykonávané pod vedením profesionálnych trénerov s rokmi skúseností. Spoločnými silami vašu techniku vycibrime a vy si tak vychutnáte skutočné benefity a pôžitok z plávania.