fbpx

KURZ KORČUĽOVANIA PRE ZŠ

Korčuľovanie zahŕňa celkovú pohybovú aktivitu, a práve z tohto dôvodu je ideálnou predprípravou pre dieťa od ranného veku, ktoré sa začína obzerať po iných športových aktivitách.

Rozvíja koordináciu, držanie tela, ohybnosť, silu a rýchlosť, ktoré sú základom pre väčšinu športov, preto prechod z korčuľovania na iné aktivity nie je náročný, je priam ideálny.

Pri výcviku kladieme dôraz na aplikáciu metodického postupu – výber cvičení podľa veku, schopností a skúseností dieťaťa.

Zdravotné benefity

  • Zvyšovanie adaptačného potenciálu žiakov.
  • Pozitívny vplyv na rozvoj pohybového, kardiovaskulárneho, dýchacieho, termoregulačného aparátu.
  • Korčuliarske činnosti vytvárajú resp. dopĺňajú pohybový prejav človeka, prispievajú k sebarealizácii a zmierňujú stres.
  • Umožňujú zážitkovosť, spontánnosť, výkonovú motiváciu a hodnotné prežívanie voľného času.

Aké má prínosy?

Z emocionálneho hľadiska:
poskytuje relax, zlepšuje koncentráciu a zvyšuje sebavedomie.

Z fyzického hľadiska:
rozvíja koordináciu, silu a obratnosť a naučí vaše dieťa správnemu držaniu tela.

Zo zdravotného hľadiska:
zlepšuje krvný obeh a svalový tonus, zároveň zlepšuje kondíciu a ohybnosť. Vhodné je aj pre alergikov či astmatikov. Pohybom v chladnom prostredí sa dieťa otužuje a zvyšuje sa kapacita pľúc.

Naše ciele

  • Naučiť deti a mládež prirodzene sa pohybovať na špecifickom povrchu a prekonávať strach z kĺzavého pohybu.
  • Zvyšovať odolnosť organizmu intenzívnou pohybovou činnosťou v sťažených indoorových, resp. outdoorových podmienkach.
  • Z pohľadu afektívnych cieľov ide o kooperatívne, dobrodružne ladené činnosti s istou mierou rizika, rozvíjajúce pozitívne morálno-vôľové vlastnosti a tvorivosť.