Vitajte na stránke relax – šport sk.

 

Naším zameraním je organizácia športovej činnosti.  Pôsobíme predovšetkým v oblasti  plaveckých výcvikov pre deti, v ktorých sa zameriavame na vytvorenie kladného vzťahu detí k vodnému prostrediu, zdokonaľovanie plaveckých techník  a zvyšovanie kondičnej  pripravenosti. Našim  cieľom je poskytnúť deťom priestor pre zmysluplné trávenie voľného času a využitie pozitívneho vplyvu plávania pre správny fyzický a psychický vývoj detí. Naši tréneri majú v oblasti  výučby plávania dlhoročné skúsenosti a komplexnú odbornú prípravu.

 

Ak hľadáte aktivitu pre dieťa vo forme plávania, ste na správnom mieste.

 

Naše občianske združenie Šport Komplex Relax bolo založené za účelom uspokojovania záujmov a potrieb svojich členov ale aj ostatnej verejnosti a to v oblasti akejkoľvek športovej činnosti/ wellnes podpory zdravia a zdravého životného štýlu / a to hlavne v plaveckých športoch, organizovaním športových a spoločenských podujatí súvisiacich s hore uvedeným zameraním športového klubu pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú získavaniu pohybových i telesných zručností, schopností teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia.