fbpx

CELOROČNÉ PLAVECKÉ KURZY PRE DETI A MLÁDEŽ V BRATISLAVE POD VEDENÍM ŠKOLENÝCH TRÉNEROV

Bazény disponujú rôznymi hĺbkami, vďaka čomu je aj samotná realizácia kurzu maximálne prispôsobená individuálnym potrebám každého žiaka. Dlhoročné skúsenosti našich trénerov odrážajú ich ľudský prístup, zodpovednosť a profesionálny mentoring. Plávanie pre deti prebieha v troch úrovniach – prípravná etapa, základný a zdokonaľovací plavecký kurz. Žiaci sú rozdelení do rôznych skupín, podľa svojich schopností. U nás na bazéne si tak svoje miesto nájde každý, plavec aj neplavec.

PRÍPRAVNÁ ETAPA – TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA (TJ) – 40 MIN.

Orientuje sa na prvý kontakt s vodou a na vytvorenie kladného vzťahu detí k vodnému prostrediu. Deti sa okrem iného naučia splývať, dýchať do vody, ponárať sa a hlavne sa vo vode cítiť príjemne.

ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ KURZ – TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA (TJ) – 45 AŽ 50 MIN.

Postupne sa venuje trom plaveckým technikám – KRAUL, PRSIA, ZNAK. Dieťa sa naučí základy techniky nôh, paží a správneho dýchania.

ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ KURZ – TRÉNINGOVÁ JEDNOTKA (TJ) – 60 MIN.

Je zameraný na rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností, zdokonalenie plaveckých techník, nácvik základných záchranárskych techník, obrátok a skoku do vody.

PREČO PLÁVANIE

  • otužuje organizmus
  • zlepšuje dýchanie a kapacitu pľúc
  • priaznivo pôsobí na pohybový aparát
  • zvyšuje oddolnosť proti rôznym chorobám
  • zvyšuje celkovú fyzickú kondíciu

AKÉ JE CENA ZA TRÉNIGOVÚ JEDNOTKU (TJ)?

Cena za TJ je 10 až 11 €

OD KOĽKÝCH ROKOV PREBIEHAJÚ PLAVECKÉ KURZY?

Plavecké kurzy sú vhodné pre deti od 4 rokov.

KDE PREBIEHAJÚ PLAVECKÉ KURZY?

Plavecké kurzy prebiehajú na nasledovných plavárňach:

  • Plaváreň Slovnaft
  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická (Drieňová)
  • Gymnázium Ladislava Novomeského

Organizačné pokyny k jednotlivým plavárňam nájdete tu: ORGANIZAČNÉ POKYNY

KEDY PREBIEHAJÚ PLAVECKÉ KURZY?

Plavecké kurzy prebiehajú každý deň v týždni okrem nedele. Presné termíny a rozvrh hodín nájdete tu: ROZVRH HODÍN

AKO PRIHLÁSIŤ DIEŤA NA PLAVECKÝ KURZ?

Pozrite si rozvrh hodín a následne vyplňte prihlášku, ktorú nájdete tu: PRIHLÁŠKA NA PLAVECKÝ VÝCVIK