fbpx

Znak – plavecký štýl ako každý iný, no predsa niečím odlišný

 In plávanie

Viete, čím sa líši znak od ostatných plaveckých spôsobov? Zistite to a naučte sa o ňom všetko.

Znak je jedným zo štyroch základných plaveckých štýlov, ktorý sa od zvyšných troch sa znak líši jednou podstatnou skutočnosťou. Pýtate sa akou? Pri vykonávaní tohto plaveckého spôsobu je plavec položený na chrbte – na znaku, kým pri ostatných štýloch je to presne naopak.

Nie je to len tak

Sú určité pravidlá, ktoré si plávanie znaku vyžaduje. Plavec by mal byť v takmer horizontálnej polohe, otočený tvárou hore. Ramená by mali byť o niečo vyššie ako boky, poloha sa však počas plávania mierne mení. Čím je poloha vodorovnejšia, tým menší odpor je kladený voči vode. Polohu však plavec prirodzene mení, pretože úplne horizontálne položenie tela nedovoľuje maximálne využitie nôh a to vplýva na účinok ich záberu.

Perfektná synchronizácia

Aby plavec naplno využil potenciál výkonu pri plávaní, je rovnako dôležité používať ruky aj nohy. A nie len používať, prácu všetkých končatín je potrebné zladiť čo najlepšie. Nezabudnite pri tom na dýchanie, ktoré si nevyžaduje vytáčanie hlavy či tela, ako napríklad pri kraule.

Synchronizáciu a úspešné prevedenie plaveckého štýlu docielite dodržaním tzv. 3 R plavca, ktorými sú rytmus, relaxácia a rotácia. Rytmus je dôležitý pri lokomócii tela pri zábere rukou, telo by malo vykonávať pravidelný a konštantný pohyb. Rotácia trupu a bokov zabezpečuje odľahčenie tela a znižuje odpor k vode. Dôležitá je aj rotácia dlaní, pri vchádzaní a vychádzaní z pod hladiny by mala byť otočená vždy palcom hore. Relaxáciu potrebuje paža pre obnovu záberu, k relaxácii tiež pomáha správne dýchanie. Nádych so záberom na jednu ruku, výdych so záberom na druhú.

Čo robiť s rukami?

Pohyb paží začínate rukou smerom od bedrového kĺbu k hlave. Ruka je počas pohybu vystretá. Keď dosiahne úrovne hlavy a začína sa ponárať do vody, ruka sa v lakti mierne pokrčí, dlaň je otočená malíčkovou hranou smerom k vode. Tým, že máte dlaň otočenú smerom od tela, minimalizujete odpor a ruka sa tak pod hladinu dostane rýchlejšie a efektívnejšie. Záber ruky je najefektívnejší vtedy, keď svojou plochou dokáže zachytiť čo najväčšie množstvo vody. Ruka pokračuje smerom k bedru, vytvára ťah a vystretá svoj pohyb končí na úrovni bedrového kĺbu.

Pri práci rúk je rovnako dôležité aj držanie tela. Poloha bedier by mala byť čo najvyššia, pomáha tým zefektívniť rotáciu bokov a trupu. Rotáciu pri začiatku záberu iniciujú práve boky, prechádzajúc do rotácie trupu a ramien. Aj vďaka rotácii celého tela má ruka vysokú flexibilitu v zábere a dokáže tak maximalizovať hodnotu každého jedného z nich.

Nezabudnúť na nohy

Plávanie je aktivita, pri ktorej je potrebné zapojiť celé telo a výnimkou nie je ani znak. Nohy hrajú dôležitú rolu aj pri tomto štýle a ich pohyb je veľmi podobný tomu, ktorý vykonávame pri kraule. Nohy zapájame tak, že rytmicky vykonávame striedavý pohyb z hora nadol. Okrem toho, že prácou nôh sa posúvame dopredu, pomáhame si tiež udržať stabilizovanú polohu na chrbte. Práca nôh je dôležitá ako pri štarte, tak v obrátkach.

Pohyb kopania je vykonávaný delfínovým kopaním, ktoré udržiava rýchlosť a rovnováhu pod vodou. Delfínový kop by mal po správnosti začínať smerom od bokov dolu. Amplitúda vlnenia sa rozširuje od drieku, delfínové kopanie je dôkladné, rýchle a efektívne.