fbpx

Ako správne plávať prsia? Najznámejší spôsob zblízka.

 In plávanie

Hovoríte si, že prsia dokáže zaplávať každý? Pokiaľ je vašim cieľom viac, ako sa len udržať nad hladinou, prečítajte si naše tipy pre efektívne plávanie.

Prsia patria medzi najstarší a najznámejší zo štyroch základných spôsobov plávania. Okrem toho sa zároveň radia do najpomalšej kategórie. V dôsledku pohybov, ktoré sú vykonávané v značnej vzdialenosti od tela, vzniká príliš veľké trenie. Okamžitá rýchlosť kolíše od 0 do 3,2 m/s.

Aj plávanie má svoju teóriu

A pritom to vyzerá tak jednoducho a automaticky, však? Opak je pravdou. Ak chcete plávať efektívne, je potrebné dodržiavať určité pravidlá. Jedno z kritérií, ktoré charakterizujú účinné plávanie prsiami, je rýchlosť pohybu rúk a chodidiel v rámci cyklu. Práve úspešne zvládnutá biomechanika záberu a kopu má za následok pohyb vpred.

Práca nôh

Prsiarsky kop môže byť rozdelený do dvoch fáz – prípravná (krčenie) a propulzívna (vystieranie).

Na začiatku, teda v prípravnej fáze, začínate s vystretými nohami v tzv. prúdnicovej polohe, ktoré pomaly krčíte pätami smerom k zadnej sedacej časti, až docielite 90 stupňový uhol v kolene. Kolená a členky súčasne vytáčajte do strán tak, aby mali vaše chodidlá polohu tzv. „fajky“ (päty smerujú k sebe a prsty od seba). Dbajte na to, aby boli päty k zadnej sedacej časti priťahované s najvyššou rýchlosťou, následne špičky vytáčajte von a začína prechod do propulzívnej fázy.

Nasleduje aktívna práca nôh, čiže kop. Lídrami kopu sú päty a prebieha prirodzene po kruhovej dráhe, až napokon vaše dolné končatiny zaujmú vystretú prúdnicovú polohu a nastáva ukončenie kopu.

Šírku kopu nemožno presne určiť, nakoľko je daná špecifickými a individuálnymi charakteristikami každého plavca. Je to otázka pozorovania a experimentov, vďaka ktorým nájdete optimálnu vzdialenosť medzi končatinami a napokon aj rýchlosť jednotlivých cyklov.

Práca rúk

Záber rukami prebieha v troch fázach – outsweep (do strany von a dolu), insweep (k sebe hore pod hruď) a vystieranie.

V prípravenj fáze outsweep, podobne ako v prípade nôh, začínate v prúdnicovej polohe s  vzpaženými rukami pripravenými na záber, v približnej vziadlenosti 15-25 cm od seba. V plnom vystretí využíva vaše telo nadobudnutú rýchlosť zo záberu. Je preto dôležité v tejto fáze zotrvať a jej trvanie oproti ostatným fázam predĺžiť. Pohyb sa tak stane plynulejším a efektívnejším.

Do propulzívnej fázy insweep prechádzate v momente pohybu a zachytenia vody dlaňami. Záber vykonávajte šikmo von a dolu do strán, nie po hladine vody. Pohyb prirodzene pokračuje krčením v lakťoch a pohybom do strán a vzad, následne hore pod hruď. Tón záberu udáva hrana ruky s palcom a predlaktie, ktoré režú vodu podobne ako ostrie noža. Myslite na to, aby vám pokrčené lakte nepresahovali nad úroveň ramien. Dráha záberu pripomína tvar srdca.

Pri ukončovaní insweepu sú ruky od seba len niekoľko cm. Nastáva vystieranie, ktoré prebieha blízko hladiny vody a s čo najmenším odporom. Úplné vyrovnanie paží zakončuje záberový cyklus.

Súhra znamená úspech

Kľúčom k úspechu je pravidelná nadväznosť pohybov. Práca rúk strieda prácu nôh a zároveň sa dopĺňajú. Po dokončení kopu nastáva na okamih krátka prestávka, po nej je vykonaný záber pažami (nohy sú vystreté). Pred dokončením záberu rukami sa nohy už pomaly krčia.