fbpx

Šikovné tipy pre lepšie zvládnutie plaveckých spôsobov

 In plávanie

Orientácia vo vode alebo pod ňou je pre zvládnutie jednotlivých plaveckých spôsobov nevyhnutná. Naučíme vás 3 techniky, ako lepšie ovládať svoje telo.

Každý plavecký štýl predstavuje komplexný celok synchronizovaného pohybu paží a nôh, správneho držania tela a pravidelného dychu. Vytrvalé zvládnutie všetkých týchto prvkov môže byť pre plavca, zvlášť začiatočníka, neľahkou úlohou. Existujú však konkrétne techniky, ktoré vám s orientáciou vo vode pomôžu a uľahčia tak celkový proces osvojenia si jednotlivých spôsobov.

Vystrelený šíp

Technika vystreleného šípu spočíva v silnom odraze od steny na bruchu a následnom splývaní. Odraz prebieha na hladine alebo tesne pod ňou. Hlava sa po odraze presúva pod hladinu a zostáva v prirodzenom predĺžení chrbtice. Ruky sú vzpažené pred hlavou.

Je dôležité dbať na natiahnutie celého tela a spevnenie trupu. Predstavte si, že ste vystreleným šípom letiacim do diaľky a snažte sa natiahnuť od špičiek nôh, až po končeky prstov na rukách. V natiahnutej polohe a splývaní zotrvajte bez kopania, vynorte sa až s potrebou nadýchnutia.

Skúsenejší plavci môžu postupne zapojiť ľubovoľné nohy. Pohyb podľa techniky vystreleného šípu bude rýchlejší a zaplávate ešte ďalej. Snažte sa pokoriť čo najdlhšiu vzdialenosť na jeden nádych.

Obrátený šíp

Obrátený šíp predstavuje opozitný variant vystreleného šípu. Odraz prebieha od steny, tentokrát na chrbte. Pohyb tela je mierne pod hladinou. Hlava sa v tomto prípade neponára, zostáva nad hladinou, položená na vzpažených rukách.

Po odraze spevnite a natiahnite celé telo, snažte sa nemykať do strán. V tejto polohe môžete mierne kopať nohami. Splývajte s prirodzeným dychom najďalej, ako dokážete. Techniku opakujte a sledujte svoje pokroky. Cieľom je dostať sa čo najďalej na jeden odraz.

Potápač

Ako už napovedá samotný názov, pohyb prebieha pod hladinou. Začínate silným odrazom od špičiek smerom do hĺbky. V ideálnom prípade by mal odraz prebiehať čo najhlbšie pod hladinou, snažte sa dostať až úplne ku dnu. Ak sa odrazíte priveľmi plytko, voda vás bude ťahať naspäť nad hladinu. Splývajte popri dne, zotrvajte až do potreby nadýchnutia.

Skúsenejší plavci s lepšou výdržou môžu zapojiť záber rukami. Záber začína vo vystretej polohe rúk pred hlavou. Ruky sa snažte súčasne presunúť až ku stehnám, následne ich opäť vystrieť dopredu. Pohľad smeruje na dno.

Tip: okrem samotného splývania skúste techniku potápača obohatiť o lovenie predmetov. Vaša myseľ bude zamestnaná a zábavnou formou si precvičíte výdrž bez dychu.