Termíny Plaveckého výcviku (plaváreň Slovnaft, Vlčie Hrdlo 50, 25 m bazén, teplota vody 27,5 °C)
Utorok – 16.00 – 17.00 hod.
Streda – 16.00 – 17.00 hod.
Štvrtok – 16.00 – 17.00 hod.
Piatok – 16.00 – 17.00 hod.

 

Termíny Plaveckého výcviku (plaváreň Golem club Centrál)
Pondelok – 16.00 – 17.00 hod.
Štvrtok – 17.00 – 18.00 hod.
Štvrtok – 18.00 – 19.00 hod.

Sobota –  09.00 – 10.00 hod.