Občianske združenie Šport Komplex Relax  sa zaregistrovalo do zoznamu uchádzačov, ktorí sa majú záujem o poukázanie 2% z daní za rok 2016. Združenie poskytuje základný a zdokonaľovací výcvik detí a dospelých v plávaní.

Získané prostriedky budú použité:
– na zabezpečenie potrebného materiálového vybavenia a učebných pomôcok ,
– kontinuálne vzdelávanie a zvyšovanie odbornej prípravy našich trénerov,
– poskytovanie kompenzácií a benefitov
– celkové skvalitnenie tréningového procesu
– organizovanie pohybových aktivít pre  detí

Budeme radi, keď sa rozhodnete darovať 2% z Vašej dane práve nám. Môžete sa stať aj sponzorom nášho klubu, logo Vašej firmy uvedieme na webovej stránke združenia, resp. na akciách, ktoré organizuje združenie. 

Naše údaje:
Názov:  Šport Komplex Relax
Sídlo:  900 46 Most pri Bratislave , Záhradná 737
IČO: 42352851

ID: nepridelené, príslušnú kolónku nechajte prázdnu
Právna forma: Občianske združenie
Bankové spojenie : SK32 1100 0000 0029 2890 4743

Priamo v daňovom priznaní sa nachádzajú kolónky pre poukázanie 2% z dane. Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF) (POUČENIE k VYHLÁSENIU)a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb