Celoročné plavecké kurzy pre deti a mládež pod vedením školených trénerov.

Prípravná etapa – TJ – 40 min.
Orientuje sa na prvý kontakt s vodou a na vytvorenie kladného vzťahu detí k vodnému prostrediu. Deti sa naučia okrem iného splývať, dýchať do vody, ponárať sa a hlavne sa cítiť vo vode príjemne.

Základný plavecký výcvik – TJ – 45 – 50 min.
Postupne sa venuje trom plaveckým technikám – KRAUL, PRSIA, ZNAK. Dieťa sa naučí základy techniky nôh, paží a správneho dýchania.

Zdokonaľovací výcvik – TJ 60 min.
Zameraný na rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností,, zdokonalenie plaveckých techník, nácvik základných záchranárskych techník, obrátok a skoku do vody.

Prečo plávanie
– otužuje organizmus
– zlepšuje dýchanie a kapacitu pľúc
– priaznivo pôsobí na pohybový aparát
– zvyšuje oddolnosť proti rôznym chorobám
– zvyšuje celkovú fyzickú kondíciu